Utveckling och kunskap kring upphandling och försäljning av funktionstjänster
Webben är under utveckling och drivs av det Vinnova-finansierade projektet “Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag”

Ett scenario hur vitvarubaserade funktionstjänster kan fungera. Video från projektets förstudie.