Electrolux_AaaS
03 feb: Electrolux lanserar ”Appliances-as-a-Service”

I projektet ”Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag” har Electrolux tillsammans med bostadsbolagen SKB och Förvaltaren AB genomfört testpiloter. Baserat på resultat…

Kylskap-webb-800
01 feb: SKB testar vitvaror som en tjänst

Det kooperativa bostadsbolaget SKB berättar mer om de värden man vill uppnå i projektet för boende. ”För de boende i…

living-made-easy-img1
31 jan: Internationell tillämpning av projektet

Electrolux lanserar ”Appliances-as-a-Service” på den internationella marknaden. Nu följs den första affären på den svenska marknaden upp med fler tillämpningar…

personalize-your-experience-electrolux-1440x1080
10 jan: Delrapport 2020:1

”Sakernas internet påverkan på funktionsförsäljning av vitvaror.” Lilliehöök, Lohm & Lindegren (2020), Kandidatuppsats, LiU. English title: “Internet of things impact…

pexels-pixabay-276434
07 jan: Delrapport 2019:4

”Distributionslösning för vitvarutjänst.” Nordvall (2019), Kandidatuppsats, LiU. English title: “Distribution solution for a white good service.” Linköpings universitet har tillsammans…

water-2366059_1920
05 jan: Delrapport 2019:3

”Resursförbrukning hos vitvaror: En studie i hur övergång från konventionell försäljning till funktionsförsäljning av vitvaror påverkar resursförbrukningen.” Boman & Engström…

cooling-category-electrolux-800
05 jan: Delrapport 2019:2

”Värdeanalys av funktionsförsäljning av vitvaror”, Angel & Gustavsson (2019), Kandidatuppsats, LiU. Linköpings universitet har tillsammans med projektet och dess partners…

fiber-4814456_1920
04 jan: Delrapport 2019:1

”Kommunikationens färdväg vid reparation : En undersökning om felanmälan av vitvaror i hyresrätter”, Josefsson & Samuelsson (2019), Kandidatuppsats, LiU. Linköpings…