Scroll Top


Projektet med på IVAs 100-lista 2020: ”Från kunskap till hållbar konkurrenskraft”

VFB_back_01_840w

IVA listar ett urval av aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.
Projektet är listat i kategorin ”Affärsmodeller och cirkulär ekonomi” och med Linköpings universitet som akademisk bas. Läs här