Scroll Top

Om projektet och webbplatsen

Webbplatsen är skapad av projektet ”Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag” som bl.a. finansierats av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektet genomfördes under perioden november 2019- november 2023.En presentation av hur projektet genomförts och en summering av resultaten nås via denna länk.

Projektet undersökte om det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart med ett system där tillverkare tillhandahåller vitvaror som en tjänst till bostadsbolag.

Fullskaliga tester gjordes tillsammans med vitvaruföretaget Electrolux samt bostadsbolagen SKB, Förvaltaren AB och ByggVesta AB. Projektet leddes av Tricircular AB och Stairway. En beskrivning av alla partners och deras roller finns längre ned.

Bakgrund till projektet

I en enkät under förstudien till projektet konstaterades 68% av de största allmännyttiga bostadsbolagen låter vitvaror från hyreslägenheter som hade kunnat lagas istället gå till materialåtervinning. De två främsta anledningarna till att vitvaror slängdes angavs vara att reparation ansågs dyrare än att köpa nytt samt att det var svårt att få tag i reservdelar.

Samtidigt finns det ett växande generellt intresse för cirkulära lösningar och nya affärsmodeller. Det gäller såväl bostadsbolag som hyresgäster.

Några frågor som projektet arbetat med

 • Vad bör köparen av funktionstjänsten tänka på?
 • Vad bör säljaren av funktionstjänsten tänka på?
 • Vilket användarbeteende och kunskap är av betydelse?
 • Vad kan påverka miljöbelastningen positivt och negativt?
 • Vilka roller har digitala teknologier/IoT/Big Data/AI?
 • Vad skulle det offentliga göra för att underlätta och förbättra funktionsförsäljningar samt driva på innovation och konkurrens?

Projektet organiserades i 10 arbetspaket

 • AP 1 och 2 Projektledning och kommunikation.
 • AP 3 Planering, genomförande och utvärdering av piloter.
 • AP 4 Hyresgästers acceptans och beteendeförändring.
 • AP 5 Utveckling av upphandlings- och försäljningsmodeller för vitvarutjänst.
 • AP 6 Miljöanalys och livscykelanalys.
 • AP 7 Teknisk plattform och utveckling av uppkopplade produkter.
 • AP 8 Design och konstruktion.
 • AP 9 Offentlig upphandling, policy och styrverktyg.
 • AP 10 Systemanalys och utvärdering av effektlogik.
 • Beskrivning av de olika arbetspaketen och dess leverabler finns här.
 

Systemeffekter som projektet kan bidra till

Projektet antogs ha förutsättningar att bidra till cirkulär ekonomi genom det direkta lärandet från de piloter som genomförts och genom spridningen av ökad praktisk kunskap om cirkulära affärsmodeller.

Direkta resultat skapades i respektive arbetspaket och de kan få systemeffekter på kort sikt 3-5 år samt på längre sikt 6-10 år. En översikt av förväntade systemeffekter finns  här

Projektparter och organisation

 • Förvaltaren AB, Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag. Info
 • SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Info
 • ByggVesta AB, privat fastighetsbolag. Info
 • Electrolux AB, vitvaruföretag. Info

 • Jan Agri, projektledare, Tricircular. Info
 • Anders Lundkvist, Ek Dr., forskningsledare, Stairway. Info
 • Erik Sundin, Professor, Linköpings universitet. Info
 • Julia Klingspor, Samhall. Info
 • Tomas Rydberg, IVL. Info
 • Ingela Wickman Bois, Circular Advantage Stockholm AB. Info
 • HBV Info
 • Hyresgästföreningen. Info