Scroll Top

Om Projektet

Webbplatsen drivs av projektet ”Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag” som är delvis finansierat av Vinnova under perioden 2019-2023.

För att öka livslängden på produkter samt öka cirkulariteten i användningen av vitvaror, prövar projektet om det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart med ett system där tillverkare tillhandahåller vitvaror som en tjänst till bostadsbolag.

Fullskaliga tester görs tillsammans med vitvaruföretaget Electrolux samt bostadsbolagen SKB, Förvaltaren AB och ByggVesta AB. På sikt kommer även uppkopplade produkter att vara en del av projektet. Projektet leds av Tricircular AB och Stairway. En beskrivning av alla partners och dess roller finns längre ned.

Bakgrund till projektet

I en enkät under förstudien till projektet konstaterades 68% av de allmännyttiga bostadsbolagen slänger vitvaror som hade kunnat lagas. De två främsta anledningarna till att vitvaror slängdes var att reparation ansågs dyrare än att köpa nytt samt att det var svårt att få tag i reservdelar.

Samtidigt finns det ett växande generellt intresse för cirkulära lösningar och nya affärsmodeller. Det gäller såväl bostadsbolag som hyresgäster. Miljövinster i form av längre livslängder för moderna produkter och laststyrning är möjliga. Då blir också frågor om juridik, ekonomi och upphandling av centralt intresse.

Några frågor som projektet arbetat med

 • Vad bör köparen av funktionstjänsten tänka på?
 • Vad bör säljaren av funktionstjänsten tänka på?
 • Vilket användarbeteende och kunskap är av betydelse?
 • Vad kan påverka miljöbelastningen positivt och negativt?
 • Vilka roller har digitala teknologier/IoT/Big Data/AI?
 • Vad skulle det offentliga göra för att underlätta och förbättra funktionsförsäljningar samt driva på innovation och konkurrens?

Projektet organiserades i 10 arbetspaket

 • AP 1 och 2 Projektledning och kommunikation.
 • AP 3 Planering, genomförande och utvärdering av piloter.
 • AP 4 Hyresgästers acceptans och beteendeförändring.
 • AP 5 Utveckling av upphandlings- och försäljningsmodeller för vitvarutjänst.
 • AP 6 Miljöanalys och livscykelanalys.
 • AP 7 Teknisk plattform och utveckling av uppkopplade produkter.
 • AP 8 Design och konstruktion.
 • AP 9 Offentlig upphandling, policy och styrverktyg.
 • AP 10 Systemanalys och utvärdering av effektlogik.
 • Beskrivning av de olika arbetspaketen och dess leverabler finns här.
 

Systemeffekter som projektet kan bidra till

Projektet har förutsättningar att bidra till cirkulär ekonomi genom de piloter som genomförs och genom ökad praktisk kunskap om cirkulära affärsmodeller. Direkta resultat skapas i respektive arbetspaket och får systemeffekter på kort sikt 3-5 år samt på längre sikt 6-10 år. En översikt av systemeffekter finns här

Projektparter och organisation

 • Förvaltaren AB, Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag. Info
 • SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Info
 • ByggVesta AB, privat fastighetsbolag. Info
 • Electrolux AB, vitvaruföretag. Info

 • Jan Agri, projektledare, Tricircular. Info
 • Anders Lundkvist, Ek Dr., forskningsledare, Stairway. Info
 • Karl Edsjö, Electrolux. Info
 • Elisabet Hallberg, IVL. Info
 • Erik Sundin, Professor, Linköpings universitet. Info
 • Julia Klingspor, Samhall. Info
 • Tomas Rydberg, IVL. Info
 • Ingela Wickman Bois, Circular Advantage Stockholm AB. Info
 • Karl Edsjö, Electrolux. Info
 • Elisabet Hallberg, IVL. Info
 • Erik Sundin, Professor, Linköpings universitet. Info
 • Julia Klingspor, Samhall. Info
 • Tomas Rydberg, IVL. Info
 • Ingela Wickman Bois, Circular Advantage Stockholm AB. Info

Project partners