Scroll Top
Electrolux_AaaS
Electrolux lanserar ”Appliances-as-a-Service”

I projektet ”Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag” har Electrolux tillsammans med bostadsbolagen SKB och Förvaltaren AB genomfört testpiloter. Baserat på resultat…

Kylskap-webb-800
SKB testar vitvaror som en tjänst

Det kooperativa bostadsbolaget SKB berättar mer om de värden man vill uppnå i projektet för boende. ”För de boende i…

living-made-easy-img1
Internationell tillämpning av projektet

Electrolux lanserar ”Appliances-as-a-Service” på den internationella marknaden. Nu följs den första affären på den svenska marknaden upp med fler tillämpningar…

personalize-your-experience-electrolux-1440x1080
Sakernas internet påverkan på funktionsförsäljning, Studentprojekt

”Sakernas internet påverkan på funktionsförsäljning av vitvaror.” Lilliehöök, Lohm & Lindegren (2020), Kandidatuppsats, LiU. English title: “Internet of things impact…

pexels-pixabay-276434
Distributionslösning för vitvarutjänst, Studentprojekt

”Distributionslösning för vitvarutjänst.” Nordvall (2019), Kandidatuppsats, LiU. English title: “Distribution solution for a white good service.” Linköpings universitet har tillsammans…

water-2366059_1920
Resursförbrukning hos vitvaror, Studentprojekt

”Resursförbrukning hos vitvaror: En studie i hur övergång från konventionell försäljning till funktionsförsäljning av vitvaror påverkar resursförbrukningen.” Boman & Engström…

cooling-category-electrolux-800
Värdeanalys av funktionsförsäljning av vitvaror, Studentprojekt

”Värdeanalys av funktionsförsäljning av vitvaror”, Angel & Gustavsson (2019), Kandidatuppsats, LiU. Linköpings universitet har tillsammans med projektet och dess partners…

fiber-4814456_1920
Kommunikationens färdväg vid reparation, Studentprojekt

”Kommunikationens färdväg vid reparation : En undersökning om felanmälan av vitvaror i hyresrätter”, Josefsson & Samuelsson (2019), Kandidatuppsats, LiU. Linköpings…

HBV-magsinet
HBV-Magasinet lyfter upp projektet

HBV-Magasinet lyfter upp projektet Allmännyttans inköpsorganisation  HBV i  HBV-Magasinet om hållbara projekt.

VFB_back_01_840w
Projektet med på IVAs 100-lista 2020: ”Från kunskap till hållbar konkurrenskraft”

IVA listar ett urval av aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs-…

Vinnovainspirationsartikel (2)
Vinnova publicerar en inspirationsartikel om projektet

”– Vi vill testa under verkliga förhållanden för att lära oss så snabbt som möjligt. Målet är att vi ska…

VFB_back_01
Projektet med på IVAs 100-lista och uppmärksammas av Linköpings universitet

”Vitvarubaserade funktionstjänster” är ett av sju utvalda projekt från Linköpings universitet. Nyheten publiceras här. ”Ett av de utvalda forskningsprojekten är ”Vitvarubaserade…