Scroll Top


Värdeanalys av funktionsförsäljning av vitvaror, Studentprojekt

cooling-category-electrolux-800

”Värdeanalys av funktionsförsäljning av vitvaror”, Angel & Gustavsson (2019), Kandidatuppsats, LiU.

Linköpings universitet har tillsammans med projektet och dess partners genomfört en serie kandidatuppsatser, alla med koppling till olika aspekter av funktionsförsäljning. Läs uppsatsen här.