Scroll Top


Projektet med på IVAs 100-lista och uppmärksammas av Linköpings universitet

VFB_back_01

”Vitvarubaserade funktionstjänster” är ett av sju utvalda projekt från Linköpings universitet. Nyheten publiceras här.

”Ett av de utvalda forskningsprojekten är ”Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag” som Erik Sundin, biträdande professor vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet, står bakom.

– Det handlar om att vitvarutillverkare säljer sina produkter genom tjänster. Istället för att köpa en produkt, som ett kylskåp, så hyr du det under en viss tid. Så kan du byta ut det när dina behov ändras. Det blir resurseffektivt, berättar Erik Sundin.

Han är glad att forskningsprojektet uppmärksammas.
– Att vara med på listan är en bekräftelse på att det vi håller på med är bra när det gäller hållbarhet och att det finns företag som ser en affärsnytta inom en snar framtid genom att deltaga i forskningsprojektet, säger Erik Sundin.”