Scroll Top


SKB testar vitvaror som en tjänst

Kylskap-webb-800

Det kooperativa bostadsbolaget SKB berättar mer om de värden man vill uppnå i projektet för boende. ”För de boende i testområdet innebär detta att fokus ligger på god funktion och kvalitet snarare än att sätta in nya produkter. Att optimera livslängden med underhåll och renovering kan ge positiva effekter för miljön och bidra till minskade konsumtionskostnader, vilket är precis vad den cirkulära ekonomin strävar mot.” Forskningsprojektet VFB ”Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag” är delvis finansierat av Vinnova och SKB är ett av flera deltagande bostadsbolag tillsammans med tillverkaren Electrolux. Läs mer på SKBs pressmeddelande.