Scroll Top


Kommunikationens färdväg vid reparation, Studentprojekt

fiber-4814456_1920

”Kommunikationens färdväg vid reparation : En undersökning om felanmälan av vitvaror i hyresrätter”, Josefsson & Samuelsson (2019), Kandidatuppsats, LiU.

Linköpings universitet har tillsammans med projektet och dess partners genomfört en serie kandidatuppsatser, alla med koppling till olika aspekter av funktionsförsäljning. Läs uppsatsen här.