Scroll Top


2 April 2020

HVB-Magasinet lyfter upp projektet

Allmännyttans inköpsorganisation HVB i HVB-Magasinet om hållbara projekt. Läs här


2 Mars 2020

Projektet med på IVAs 100-lista 2020: ”Från kunskap till hållbar konkurrenskraft”

IVA listar ett urval av aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Projektet är listat i kategorin ”Affärsmodeller och cirkulär ekonomi” och med Linköpings universitet som akademisk bas. Läs här


19 December 2019

Vinnova publicerar en inspirationsartikel om projektet.

”– Vi vill testa under verkliga förhållanden för att lära oss så snabbt som möjligt. Målet är att vi ska visa hur det här går att genomföra. Om vi lyckas tror vi att det kan vara en inspiration för fler aktörer och branscher, säger Jan Agri, projektledare från Tricircular som arbetar med strategisk hållbarhetsrådgivning.”

”– Tidigare har fokus främst legat på kostnaden för produktionen. Funktionsförsäljning leder till att leverantören tar hänsyn till alla kostnader, från tillverkning och underhåll till energianvändning och återvinning. Det som förut ansågs vara det billiga alternativet baserat på pris kan i själva verket vara det dyraste valet, säger Anders Lundkvist, ekonomie doktor och forskningsansvarig för projektet.” Läs här