En djupdykning i funktionstjänster och vad det i praktiken
innebär för kunder, leverantörer, miljön och samhället.

En

personalize-your-experience-electrolux-1440x1080
Delrapport 2020:1

”Sakernas internet påverkan på funktionsförsäljning av vitvaror.” Lilliehöök, Lohm & Lindegren (2020), Kandidatuppsats, LiU. English title: “Internet of things impact…

pexels-pixabay-276434
Delrapport 2019:4

”Distributionslösning för vitvarutjänst.” Nordvall (2019), Kandidatuppsats, LiU. English title: “Distribution solution for a white good service.” Linköpings universitet har tillsammans…

water-2366059_1920
Delrapport 2019:3

”Resursförbrukning hos vitvaror: En studie i hur övergång från konventionell försäljning till funktionsförsäljning av vitvaror påverkar resursförbrukningen.” Boman & Engström…

Ett scenario hur vitvarubaserade funktionstjänster kan fungera.
Video från projektets förstudie.